Digitaal varen?
Tijd besparen!

Innovatie in de binnenvaart

Wat is het Single Window for Inland Navigation?

Het Single Window for Inland Navigation is een slim communicatieplatform voor de uitwisseling van digitale meldgegevens tussen de binnenvaartondernemer en de vaarwegautoriteiten in Vlaanderen en op de Westerschelde. Het Single Window for Inland Navigation maakt het meldproces voor jou als binnenvaartondernemer efficiënter. Met het Single Window for Inland Navigation kan je je gegevens digitaal melden én je hoeft ze nog maar één keer te melden (bij het begin van je vaarroute) als er onderweg geen wijzigingen optreden.

Stel dat je van Zeebrugge naar Antwerpen vaart, dan kan je dankzij het Single Window for Inland Navigation je gegevens digitaal melden bij vertrek in Zeebrugge. Je hoeft geen gegevens meer door te geven als je in het vaargebied van De Vlaamse Waterweg nv of de Haven van Antwerpen komt, behalve als er onderweg wijzigingen optreden. Het Single Window for Inland Navigation stuurt de gemelde gegevens automatisch door naar alle vaarwegautoreiten op jouw route op voorwaarde dat je minstens twee routepunten doorgeeft via jouw meldsoftware. De uitwisseling van deze gegevens gebeurt volledig conform de wetgeving en privacyregels.

Vanaf 4 januari 2021 is het meldproces voor de binnenvaart vereenvoudigd tot één digitale melding. Vanaf dan worden jouw gegevens gedeeld via het Single Window for Inland Navigation.

Geen nieuwe meldsoftware nodig

Meld je nu al digitaal? Dan hoef je geen nieuwe meldsoftware aan boord te halen. Het Single Window for Inland Navigation werkt in de achtergrond van bestaande meldsoftware en zal dus voor de gebruiker onzichtbaar zijn.

Volgende softwareleveranciers nemen acties om het Single Window for Inland Navigation-compatibel te zijn:

Softwarenaam
Firmanaam
Contactgegevens
Binnenvaart Informatie en Communicatie Systeem (BICS)
Rijkswaterstaat
ContainerPlanner
Autena Software BV

Desiré Savelkoul

ST. Teunismolenweg 48F, 6534 AG Nijmegen, Netherlands

Office: +31 24 355 94 17

Support: +31 24 355 63 10

d.savelkoul@autena.nl

autena.nl

Navigis
Tresco

Ken Hendrickx

ken@tresco.eu

TRESCO Engineering bv

Vosseschijnstraat 43b1, Haven 140 – 2030 Antwerpen, België

+32 (0)3 2310731

tresco.eu

Periskal Inland ECDIS Viewer
Periskal
UAB-Online
UAB-Online

UAB-Online

Montanusstraat 18, 3223 HL, Hellevoetsluis, Netherlands

+31 85 76 09 998

info@uab-online.com

Vemasys
Blue Century

Maarten Breuls

Blue Century – VEMASYS®

Houtdok Noordkaai 142030 Antwerpen

Office: +32 3 376 09 51

maarten@bluecentury.eu

Info: www.bluecentury.be

Login: https://app.vemasys.eu/login

Meld je nog niet digitaal? Dan is het aangeraden om meldsoftware aan boord te halen, zodat je kan overstappen naar digitale meldingen. Het maakt het meldproces voor jou een stuk efficiënter.

Gegevens correct invullen

Het Single Window for Inland Navigation ontvangt de gegevens van jouw meldsoftware en stuurt deze meteen door naar de betrokken vaarwegautoriteiten. Het is daarbij van belang dat je je gegevens correct invult en steeds minstens twee routepunten ingeeft. Alleen dan kan het Single Window for Inland Navigation bepalen welke vaarwegautoriteiten je tegenkomt op je vaarroute en je meldgegevens aan hen bezorgen. Je hoeft je bij de autoriteiten op je vaarroute enkel nog te identificeren en je gegevens te bevestigen.


Minder administratie, minder wachten, meer veiligheid

Vanaf 4 januari 2021 hoef je je reis-, lading- en scheepsgegevens niet meer via VHF of aan het loket te melden. Je hoeft deze gegevens vanaf dan nog maar één keer digitaal (via meldsoftware) door te geven. Dit zorgt voor een efficiëntere afhandeling van je administratie en een vlotte en juiste facturatie.

Digitaal melden bevordert bovendien de kwaliteit van de gegevens. Er sluipen minder fouten in dan bij melden via loket of VHF. Hierdoor zijn vaarwegautoriteiten, sluis- en brugbedienaars beter op de hoogte van welke schepen wanneer passeren en kunnen ze eventuele risico’s op voorhand beperken. De gezamenlijke sluispassage van twee schepen met niet-compatibele goederen kan zo bijvoorbeeld vermeden worden.

In lijn met Europa

Vanaf 4 januari 2021 kan je dankzij het Single Window for Inland Navigation op alle waterwegen in Vlaanderen en op de Westerschelde (inclusief het Nederlandse deel van North Sea Port). vlotter digitaal melden. Binnen afzienbare tijd zal het Single Window for Inland Navigation ook de dubbele melding bij een grensovergang met Nederland (in beide richtingen) voorkomen.

Vlaanderen behoort met het Single Window for Inland Navigation tot de voorlopers in Europa op het vlak van digitaal melden. We volgen de ontwikkelingen elders in Europa op en stemmen de innovaties in Vlaanderen hierop af.

Samenwerking tussen verschillende partijen

Het Single Window for Inland Navigation komt tot stand en wordt gebruikt door De Vlaamse Waterweg nv, Port of Antwerp, Port of Zeebrugge, North Sea Port, Port of Oostende, Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, Gemeenschappelijk Nautisch Beheer en in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat.

Media

Veelgestelde vragen

Vanaf wanneer wordt het Single Window for Inland Navigation gebruikt?

Vanaf 4 januari 2021 zal het Single Window for Inland Navigation in gebruik genomen worden voor binnenvaartschepen die lading vervoeren.

Wie zal het Single Window for Inland Navigation gebruiken?

Het Single Window for Inland Navigation is er voor alle binnenvaartondernemers en -schippers in de vaargebieden in Vlaanderen en op de Westerschelde en zal dus gebruikt worden door De Vlaamse Waterweg nv, Port of Antwerp, Port of Zeebrugge, North Sea Port, Port of Oostende, Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust en Gemeenschappelijk Nautisch Beheer. Binnen afzienbare tijd zal je Single Window for Inland Navigation ook kunnen gebruiken bij vertrek vanuit Nederland naar Vlaanderen en omgekeerd.

In welke regio’s zal men gebruik maken van het Single Window for Inland Navigation?

Het Single Window for Inland Navigation is er voor alle vaarwegautoriteiten en binnenvaartondernemers in de vaargebieden in Vlaanderen en op de Westerschelde. Binnen afzienbare tijd zal je het Single Window for Inland Navigation ook kunnen gebruiken bij vertrek vanuit Nederland naar Vlaanderen en omgekeerd.

Wie krijgt toegang tot de gegevens in het Single Window for Inland Navigation?

Enkel de overheden die op jouw vaarroute liggen, krijgen toegang tot de gegevens die je meldt. Stel dat je bijvoorbeeld van Zeebrugge naar Antwerpen vaart, dan krijgen de Port of Zeebrugge, De Vlaamse Waterweg nv en de Port of Antwerp de gegevens.

Is het doorsturen van gegevens wel conform de GDPR?

Enkel de overheden die op jouw vaarroute liggen, krijgen toegang tot de gegevens die je meldt. Deze uitwisseling van gegevens is volledig conform de wetgeving en privacyregels.

Zorgt het Single Window for Inland Navigation voor kosten?

Als je al digitaal meldt, dan zorgt het Single Window for Inland Navigation niet voor extra kosten. Je kan dezelfde software blijven gebruiken, deze wordt compatibel gemaakt aan het Single Window for Inland Navigation. Meld je nog niet digitaal, dan raden we aan om over te stappen naar digitaal melden. Dit maakt het meldproces een stuk eenvoudiger. Dit brengt mogelijk de kost van een softwarepakket met zich mee, maar de meeste softwareleveranciers bieden hun software gratis aan. Op iets langere termijn zal digitaal melden verplicht worden.

Moet ik nieuwe software aanschaffen?

Je hoeft geen nieuwe meldsoftware aan te schaffen. De bestaande software wordt compatibel gemaakt aan het Single Window for Inland Navigation. Via het het Single Window for Inland Navigation-label kan je herkennen of de meldsoftware compatibel is. Volgende softwareleveranciers hebben de intentie om het het Single Window for Inland Navigation-label te bekomen voor hun meldsoftware: ContainerPlanner, Vemasys, Navigis, Periskal Inland ECDIS Viewer, UAB-Online en BICS.

Als je nog niet digitaal meldt en dus nog geen meldsoftware aan boord hebt, raden we aan om dit aan te schaffen. Dit maakt het meldproces een stuk eenvoudiger. Dit brengt mogelijk de kost van een softwarepakket met zich mee, maar de meeste softwareleveranciers bieden hun software gratis aan. Op iets langere termijn zal digitaal melden verplicht worden.

Wat verandert er voor mij?

Als je al digitaal meldt, verandert er niet zo veel. Je kan dezelfde meldsoftware blijven gebruiken. Het is daarbij wel van belang dat je je gegevens correct invult en steeds minstens twee routepunten ingeeft. Alleen dan kan het Single Window for Inland Navigation bepalen welke vaarwegautoriteiten je tegenkomt op je vaarroute en je meldgegevens aan hen bezorgen. Je hoeft je bij de autoriteiten op je vaarroute enkel nog te identificeren en je gegevens te bevestigen.

Welke voordelen heeft het Single Window for Inland Navigation?

Vanaf 4 januari 2021 hoef je je reis-, lading- en scheepsgegevens niet meer via VHF of aan het loket te melden. Je hoeft deze gegevens vanaf dan nog maar één keer digitaal (via meldsoftware) door te geven. Dit zorgt voor een efficiëntere afhandeling van je administratie en een vlotte en juiste facturatie.

Digitaal melden bevordert bovendien de kwaliteit van de gegevens. Er sluipen minder fouten in dan bij melden via loket of VHF. Hierdoor zijn vaarwegautoriteiten, sluis- en brugbedienaars beter op de hoogte van welke schepen wanneer passeren en kunnen ze eventuele risico’s op voorhand beperken. De gezamenlijke sluispassage van twee schepen met niet-compatibele goederen kan zo bijvoorbeeld vermeden worden.

Ik meld mijn gegevens nog niet elektronisch. Wat moet ik doen?

Als je nog niet digitaal meldt, is het aangeraden om software aan te schaffen. Dit maakt het meldproces een stuk eenvoudiger. Dit brengt mogelijk de kost van een softwarepakket met zich mee, maar de meeste softwareleveranciers bieden hun software gratis aan. Op iets langere termijn zal digitaal melden verplicht worden.

Bij wie kan ik terecht wanneer ik problemen heb met de software van het Single Window for Inland Navigation?

Je kan contact opnemen met de leverancier van jouw meldsoftware.

Welke software wordt compatibel gemaakt aan het Single Window for Inland Navigation?

Volgende softwareleveranciers hebben de intentie om het Single Window for Inland Navigation-label te bekomen voor hun meldsoftware: ContainerPlanner, Vemasys, Navigis, Periskal Inland ECDIS Viewer, UAB-Online en BICS.

Waarom ontwikkelt de overheid het Single Window for Inland Navigation?

Het Single Window for Inland Navigation zorgt voor een efficiëntere afhandeling van je administratie en een vlotte en juiste facturatie.Digitaal melden bevordert bovendien de kwaliteit van de gegevens. Er sluipen minder fouten in dan bij melden via loket of VHF. Hierdoor zijn vaarwegautoriteiten, sluis- en brugbedienaars beter op de hoogte van welke schepen wanneer passeren en kunnen ze eventuele risico’s op voorhand beperken.

Vanaf wanneer wordt het Single Window for Inland Navigation gebruikt?

Vanaf 4 januari 2021 zal het Single Window for Inland Navigation in gebruik genomen worden voor binnenvaartschepen die lading vervoeren.


Wie zal het Single Window for Inland Navigation gebruiken?

Het Single Window for Inland Navigation is er voor alle binnenvaartondernemers en -schippers in de vaargebieden in Vlaanderen en op de Westerschelde en zal dus ook gebruikt worden door De Vlaamse Waterweg nv, Port of Antwerp, Port of Zeebrugge, North Sea Port, Port of Oostende, Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust en Gemeenschappelijk Nautisch Beheer. Binnen afzienbare tijd zal je het Single Window for Inland Navigation ook kunnen gebruiken bij vertrek vanuit Nederland naar Vlaanderen.


In welke regio’s zal men gebruik maken van het Single Window for Inland Navigation?

Het Single Window for Inland Navigation is er voor alle vaar- en havenautoriteiten en binnenvaartondernemers en -schippers in de vaargebieden in Vlaanderen en op de Westerschelde. Binnen afzienbare tijd zal je het Single Window for Inland Navigation ook kunnen gebruiken bij vertrek vanuit Nederland naar Vlaanderen.


Wie krijgt toegang tot de gegevens in het Single Window for Inland Navigation?

Enkel de overheden die op de vaarroute liggen van de schipper, krijgen toegang tot de gegevens die hij meldt. Stel dat de schipper van Zeebrugge naar Antwerpen vaart, dan krijgen de Haven van Zeebrugge, De Vlaamse Waterweg nv en de Haven van Antwerpen de gegevens.


Is het doorsturen van gegevens wel conform de GDPR?

Gemelde gegevens worden vanuit het Single Window for Inland Navigation enkel gedeeld met de betrokken autoriteiten op de vaarroute. Deze uitwisseling van gegevens is volledig conform de wetgeving en privacyregels.


Welke voordelen heeft het Single Window for Inland Navigation?

In afwachting van een officiële accreditadie die volledig in lijn ligt met degene die binnen Europa ontwikkeld wordt, zal na een testtraject met onze het Single Window for Inland Navigation-implementator, uw software op een lijst gepubliceerd worden. Daarnaast zal het Single Window for Inland Navigation antwoordberichten versturen, waardoor de melder weet dat zijn melding goed ontvangen is. Hierdoor zullen gebruikers van jouw software minder beroep doen op je helpdesk. Dit zorgt voor een kostenbesparing en verhoogt de efficiëntie.

Kan ik ergens meer informatie vinden over de software-integratie met het Single Window for Inland Navigation?

Er vinden op regelmatige basis infosessies plaats met de softwareleveranciers, zowel in groep als individueel. Indien u nog niet tot deze groep behoort, geef een seintje zodat u ook uitgenodigd wordt.

Kan ik mijn software testen nadat ik deze het Single Window for Inland Navigation-compatibel heb gemaakt?

Ja: de test- of integratieomgeving, gebruikt voor 2021, blijft actief.

Waarom ontwikkelt de overheid het Single Window for Inland Navigation?

Het Single Window for Inland Navigation zorgt voor een efficiëntere afhandeling van je administratie en een vlotte en juiste facturatie.Digitaal melden bevordert bovendien de kwaliteit van de gegevens. Er sluipen minder fouten in dan bij melden via loket of VHF. Hierdoor zijn vaarwegautoriteiten, sluis- en brugbedienaars beter op de hoogte van welke schepen wanneer passeren en kunnen ze eventuele risico’s op voorhand beperken.

Tijdlijn

Illustratie van het werkingsgebied van het Single Window for Inland Navigation

Tijdlijn SWINg